Данъци и такси

Реклама
Търсене

Данъци и такси

Кажете сбогом на неплатените сметки Винаги осведомени навреме за излязла фактура. Онлайн Комунални плащания, към съответно дружество се осъществяват без допълнителни такси с възможност за избор начина на заплащане и съответната нотификация; Единственото, което трябва да направите е да влезнете във Вашата Персонална страница на уеб сайта www.iCARD.bg и да направите регистрация за плащане към желаното дружество.

Интеркарт Файнанс АДwww.icard.bg »

Гражданите на България и постоянно пребиваващите в страната могат да плащат всички такси за визи и за емиграция във финансовите центрове MKB Unionbank. Финансовите центрове на MKB Unionbank приемат клиенти от 9:00 до 15:30 ч. всеки работен ден. Какви са редът и условията за плащане? Касиерът предоставя на кандидата разписка в два екземпляра, издадена от компютърната система на банката: Оригиналът на разписката остава за кандидатa за представяне пред Канадското посолство. Копието на разписката е за MKB Unionbank. Кандидатите и съпругът (а)/ съвместно живеещия партнъор трябва да плащат такса за постоянно пребиваване и такса за обработка. Таксата за постоянно пребиваване не се плаща за деца придружители. В България в банката се плаща комисиона от 2.00 EUR за транзакция. В Румъния комисионата е различна. Към молбата си кандидатът трябва да приложи оригиналната бележка за плащане от банката.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Non-petition-based nonimmigrant visa (except E) Включва следните категории виза: B (виза за временно пребиваване с цел бизнес или туризъм) C-1 (транзитна виза за преминаване през САЩ) D (екипажна виза – самолетен, корабен екипаж) F (студентска, академична) I (журналистическа виза) J (по обменни програми) M (студентска, професионална) TN/TD (NAFTA професионалисти) T (жертва на трафик на хора) U (жертва на криминална дейност)$160 Petition based visa categories: H (временно заети – работа или стаж) L (вътрешнофирмен трансфер) O (свръхнадарени хора) P (атлети, художници, артисти и певци) Q (международен културен обмен) R (виза за работа в религиозни организации)$190 E – инвеститорска$240 K – годеническа виза$270 Заплащането на такси за виза трябва да бъде в лева и, според политиката на Американското посолство, не подлежи на връщане. Сумата в лева се указва от Американското посолство.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Възнаграждение за Банката: В изпълнение на нареждане за покупка или обратно изкупуване на дялове Банката събира такса за покупка/изкупуване (съгласно приложената таблицата, колони 1и 2), чийто размер е различен, в зависимост от инвестиционния характер на фонда. Таксата не подлежи на връщане след изпълнение на поръчката от страна на Банката. Тази такса се събира и при допълнително закупуване/записване на дялове от същия или на друг Фонд. Възнаграждение за Управляващото дружество: Ежедневно Управляващото дружество начислява и събира от всеки инвеститор такса за управление, и попечителство (съгласно приложената таблица, колони 4 и 5) изчислявана на годишна база като процент върху НСА. Таксата се, отразява ежедневно в цената на дяловете, изразена като НСА на дял.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Бързо, лесно и удобно! Какво представлява услугата ”Заплащане на битови сметки”? Услугата „Заплащане на битови сметки” е най-лесният и евтин начин да платите месечните си сметки за ток, вода, парно, телефон, кабелни и цифрови телевизии, интернет, СОТ и др., без да посещавате клон на банката или каса на съответната компания. ОББ се грижи за месечните Ви разплащания като превежда сумите от Вашата левова разплащателна сметка или кредитна карта, за което Вие давате предварително своето съгласие. Защо да използвам услугата „Заплащане на битови сметки” от ОББ? Услугата “Заплащане на битови сметки” Ви осигурява: Удобство Спестявате от своето време, като не посещавате касите на компаниите и не чакате на опашки, за да заплатите месечните си сметки. Планиране на плащанията Сами избирате броя на компаниите, към които да заплащате сметките си чрез тази услуга. ОББ работи с над 70 компании за битови услуги. Контрол върху плащането на сметките ОББ превежда дължимите суми автоматично или след телефонно потвърждение от Ваша страна на 0700 117 17.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Заплащане на битови сметки на банкомат към следните компании: БТК - фиксиран телефон М Тел, Глобул и Вивател - мобилен телефон ЧЕЗ - електроенергия Софийска вода - водоснабдяване ДПФ Доверие - вноски за доброволно пенсионно осигуряване От началния екран се избира Други услуги → Плащане на сметки, след което се посочва определената компания. Заплащането на битови сметки може да се прави с всички дебитни и кредитни карти издавани от ОББ без ОК и с карти Маестро издавани от други български банки. OББ не събира такса за извършените транзакции. Заплащане на задължения към М-Тел: Заплащане на месечни сметки. Идентификацията се извършва чрез въвеждане на телефонен номер и 4 цифрен персонален (ПИН) код посочен в долния десен ъгъл на фактурата.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

.
  • 1
.
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове